Μεγαλύτερα αποκλείεται

Χρειαζόμαστε πραγματικά ένα διαμέρισμα πολλών τετραγωνικών;