ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βάσει των δικών σας απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, τις φωτογραφίες και τις μετρήσεις του χώρου σας (και οποιεσδήποτε εικόνες αναφοράς μπορεί να έχετε), θα λάβετε στο email σας την μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει:

1η ​Φάση

  • 2D κάτοψη χώρου: Λεπτομέρειες της προτεινόμενης διαρρύθμισης του χώρου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων επίπλων, φωτισμού, κλπ.

  • 3D κάτοψη χώρου: Λεπτομέρειες της προτεινόμενης διαρρύθμισης  του χώρου, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων επίπλων, φωτισμού, κλπ, αλλά σε 3D μορφή.

  • Ψηφιακές τρισδιάστατες απεικονίσεις (renders): Ρεαλιστική απόδοση της πρότασης με τη χρήση χρωμάτων, υφών, φωτισμού και σκιάσεων.

  • 3D μοντέλο (google sketchup): 3D περιήγηση του χώρου με την χρήση του προγράμματός/εφαρμογής “google sketchup”.

2η ​Φάση

Η 2η φάση περιλαμβάνει, εκτός των τελικών μορφών των παραπάνω (2D & 3D κατόψεων, renders, 3D μοντέλο) μετά και τις αναθεωρήσεις/αλλαγές που θα έχουν γίνει από εσάς και τις αντίστοιχες τομές του χώρου.

 

Βήματα

1. Συμπληρώστε και στείλτε, μέσω email, το ερωτηματολόγιο για να μας πείτε τους στόχους και τις προτιμήσεις σας. Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης τη λήψη ορισμένων μετρήσεων (ή μιας διαστασιολογημένης κάτοψης) και φωτογραφιών του χώρου σας (για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τα παραδείγματα που βρίσκονται στο ερωτηματολόγιο).

​​​2. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες θα λάβετε ένα απαντητικό email με την οικονομική προσφορά για την μελέτη του χώρου σας.

​3. Σε χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών, η 1η φάση της εξατομικευμένης μελέτης του χώρου σας θα παραδοθεί στο email σας.

4. Ο χρόνος παράδοσης της 2ης φάσης της εξατομικευμένης μελέτης του χώρου σας διαμορφώνεται σύμφωνα με την αναθεώρηση ή τις αλλαγές που θα ζητηθούν από εσάς.